Komunální volby 2018

17. května 2018 v 8:57 | František Tichý
V letošním roce, pravděpodobně v měsíci říjnu, proběhnou v ČR volby do obecních zastupitelstev. Jejich termín sice vyhlásí president republiky až 90 dnů před jejich konáním,
ale často se dozvídáme, že se některé města a obec už intenzivně připravují.
Možná je to i nějaká příprava v Hruškách, když se ke mně dostala v ústním podání jednoho spoluobčana zaručená informace, že na starostu naší obce budou kandidovat Bc. J. Filipovičová, Ing. M. Mráz a nějaký Tichý. Tichých je v Hruškách jistě dost, ale svůj záměr v místní komunální politice jsem oznámil již dávno v duchu tzv. "nevstoupíš dvakrát do stejné řeky". To sice neznamená, že mně nezáleží na tom, kdo se bude ucházet o posty v zastupitelstvu obce a také jeho vedení. Zvláště, když i zde můžu s plným vědomím konstatovat, že současné vedení není na takové úrovni, aby bylo schopno nejen důstojně reprezentovat a rozvíjet naši komunitu, ale i hájit zájmy nás občanů, s čímž mám i po téměř dvanácti letech od ukončení svého starostování bohaté zkušenosti.
I celostátně konstatuje odborná veřejnost, že po 25 letech od vzniku České republiky zažíváme velký pokles důvěry veřejnosti k politikům a politickým institucím, což je vinou i nás všech voličů. V jednotlivých obcích jsou jisté rozdíly a naše obec se v tomto rozhodně neřadí k těm nadprůměrným.
I proto se domnívám, že je naprosto nezodpovědné a chaotické v současném předvolebním období, třeba i cíleně, ovlivňovat případný názor voličů uvedením tří jmen, když kandidátů do zastupitelstva, které si následně zvolí starostu, by mělo být daleko víc.
Je také zákonným právem každého voliče i v Hruškách volit, být volen, ale i navrhovat kandidáty do voleb. Pak je to také po volbách na odpovědnosti každého voliče a i těch, kteří k volbám nepřijdou, kdo další čtyři roky povede naši obec. Je také na navrhovaných uchazečích, aby si uvědomil svoji odpovědnost za plnění nelehké povinnosti, která je spojí s vedením a rozvojem obce a aby také věděli, že doba kdy obci vládli poslanci a předseda MNV je téměř 30 let za námi. Vedení obce je přece něco úplně jiného než vládnutí občanům a to si i někteří ze současných představitelů obce asi dostatečně neuvědomují. Představitelé obce by také měli vědět, že když na jejich chyby není poukazováno v současnosti, že se tak nestane s nějakým časovým odstupem.
Základ dobré volby zastupitelů i v Hruškách, je přece se ve veřejné diskusi dohodnout co je pro nás v obci důležité a co má vedení obce řešit a následně navrhnout do vedení lidi, kteří budou schopni takový rozvoj obce a každodenní život našeho společenství realizovat.
Na takovou debatu nás všech je nejvyšší čas. Čekat až si jakékoliv zájmové sdružení sestaví své kandidátky je pozdě. Nejdůležitější je získat na kandidátní listiny spoluobčany dostatečně vzdělané, se zkušenostmi z vedení lidí a také s potřebnými morálními vlastnostmi.
Volba kandidátů, které případně zajímá jen finanční ohodnocení starostovské funkce nebo uspokojení osobní ctižádosti bez uvedených vlastností je neštěstím pro nás všechny.
 


Komentáře

1 František Tichý | E-mail | 23. července 2018 v 2:45 | Reagovat

Takže nějaká veřejná předvolební debata se v Hruškách opět nekoná a tak si kandidátky sestaví opět jen někdo.Termín jejich odevzdání je 31.tento měsíc.
Pokud ovšem opět nevyužijete jako jasný důkaz úrovně stávajícího zastupitelstva doručený návrh nové smlouvy na vypouštění odpadních vod od DSO. Jen si dovolím upozornit, že když podepíšete novou smlouvu musí se strany nejdříve dohodnout na ukončení té platné. To už tady nakonec jednou bylo s VaK Hodonín.

2 Tereza Dubská | E-mail | 25. července 2018 v 16:27 | Reagovat

Vážený pane Tichý, ohledně DSO bych Vás touto odpovědí chtěla odkázat na novou smlouvu týkající se stočného. Konkrétně na bod č. 12.8, kde je napsáno: "Později uzavřená smlouva ruší a nahrazuje předcházející smlouvu, na základě které bylo dosud uskutečňováno odvádění odpadních vod pro dané odběrné místo." :-)

3 František Tichý | E-mail | 29. července 2018 v 12:17 | Reagovat

Děkuji za reakci. Záměrně jsem dal do souvislosti úroveň našeho zastupitelstva a návrh nové smlouvy o vypouštění odpadních vod. Nevím také proč je nám zrovna v tomto předvolebním období nová smlouva předkládána. 10 listů nové smlouvy a dalších 6 listů obchodních podmínek + ještě dva listy reklamačního řádu s odkazem na kanalizační řád, které mají nahradit současnou platnou smlouvu, ve které se na závěrečné třetí straně dohodli DSO a odběratel v čl.11.3., že smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemně s podpisem obou smluvních stran. Takže váš odkaz na bod č. 12.8. je značně zavádějící, stejně jako celý nový koncept, u kterého je předpokladem, že si jej čás občanů, jejichž zájmy mají zastupitelé hájit, ani nepřečte, natož, aby jim dostatečně porozuměla.

4 Roman Mrázik | 23. srpna 2018 v 18:35 | Reagovat

Termín pro uzavření kandidátek do zastupitelstev obcí uplynul a mě se podařilo vygůglit kandidátky pro Hrušky.

Hasiči Hrušky:
1 Rajchman Tomáš               28
2 Špacír Zbyněk                36
3 Tichý Petr Ing. Bc.          42
4 Husovský Marián              51
5 Darmovzal Ladislav           23
6 Fiala Rudolf                 51
7 Zoder Vítězslav              41
8 Lískovec Radim               49
9 Zoder Bronislav              46
10 Kalužík Radek               43
11 Krůtil Lukáš                31
12 Létal Martin                24
13 Krůtilová Martina           31
14 Píža Roman                  43
15 Tichý Martin                67

KSČM:
1 Helešic Stanislav Mgr.       50
2 Smetana Miroslav             42
3 Snopková Radka               47
4 Bradávková Magdalena         48
5 Bětík Josef Bc.              68
6 Číž Josef                    63
7 Florusová Věra               63
8 Čížová Naděžda               62
9 Šumberová Kateřina Mgr. Ph.D.44
10 Kazíková Marie              70
11 Novosadová Květoslava       65
12 Helešicová Jindřiška        73
13 Šumbera Josef               69
14 Číž Pavel                   77
15 Beneš Miroslav              69

KDU-ČSL:
1 Filipovičová Jana Bc.        47
2 Babisz Marek Ing.            42
3 Dresler Petr Mgr.            40
4 Bradávková Svatava Mgr.      53
5 Nešpor Jan                   60
6 Koníček Boris                38
7 Smetana Jaroslav             41
8 Říha Jakub Ing.              31
9 Snopková Miroslava Mgr.      25
10 Holečková Lenka Mgr.        50
11 Tichý Josef                 65
12 Výmolová Milada Ing.        31
13 Zugárková Jakubíčková Věra Ing.54  
14 Nešporová Martina           37
15 Tichá Ludmila               46

Prosperita pro Hrušky:
1 Jančálková Ivana              48
2 Mráz Miroslav Ing.            65
3 Antoschová Marcela            41
4 Marcinková Ondrášková Lenka Ing.32
5 Pochylá Lenka B.A. (Hons)     49
6 Kantor Jiří Ing.              40
7 Kolajová Jana                 42
8 Kalužíková Irena              47
9 Sstrach Josef                 51
10 Netopilík Bohumil            65
11 Petrášová Lenka              41
12 Mrázová Milena Mgr.          60
13 Třináctý Miroslav            41
14 Špacír Marek                 36
15 Macháč Alois                 45

5 učitel | 24. srpna 2018 v 9:21 | Reagovat

To mě připomíná jednu scénku z filmu Marečku podejte mi pero, kterou bych trochu upravil.
"Těžká volba i já budu mít co dělat si z toho vybrat". :-)

6 čitatel | 17. září 2018 v 9:43 | Reagovat

Přeji hezký den.
Po přečtení příspěvků od výše uvedených pánů je vidět, že nemají co dělat. Pokud si protiřečí, že nejlépe je osobní komunikace, tak nevím proč se nezúčastňují zasedání obecního zastupitelstva a tam nevznášejí své jistě dobré názory - návrhy. Psaní článků na internetu nic nevyřeší. Ještě mne zaujalo vyjádření jednoho pisatele: "já se voleb nezúčastňuji". Proto nevím proč se tento člověk o dění v Hruškách vyjadřuje po internetu, když nikoho nevolí.

7 Roman Mrázik | 17. září 2018 v 12:00 | Reagovat

[6]:
Bohudík (někdy i bohužel) internet je jediný nástroj, kde může své názory svobodně prezentovat každý, i anonymní, pisatel(é).
Jistě že osobní komunikace má své nezpochybnitelné místo mezi všemi dnes dostupnými typy komunikací, nicméně je to opět jen osobní komunikace, která povětšinou zůstáva v osobní omezené rovině (tedy poklud si ji někdo nenahrává a následně v bulvárech nezveřejní). Zatímco veřejná internetová komunikace se nedá následně snadno popřít nebo dezinterpretovat (stejně jako snaha anonymního pisatele o dezinterpretaci mé účasti na komunálních volbách). Jistě je možné návrhy podávat komukoliv i zastupitelstvu nebo radě obce osobně, ale návrhy podávané po internetu jsou nepopiratelné a nezpochybnitelné. Pokud je zájem návrhům "po internetu" naslouchat a zabývat se jimi, pak není nutná "osobní účast". Pokud není zájem jim naslouchat, pak je i "osobní" účast na zasedáních kohokoliv a čehokoliv jenom ztrátou času.

Ostatně, jak naslouchají(li) obecní zastupitelé voličům - svým občanům se brzy dozvíme z výsledků voleb.

Co se týká poslední nepravdivé věty anonymního pisatele, pak jednak jsem definoval, kterých voleb se převážně nezúčastňuji a komunální mezi ně nepatří a za druhé neúčast voliče (občana) na jakýchkoliv volbách je jeho svobodné právo a neznamená pro občana jakékoliv omezení jeho svobody se zajímat, nebo vyjadřovat se k věcem veřejným.
Výše uvedený anonymní pisatel má zřejmě "neomylný" pocit, že jenom ten, kdo chodí volit má právo se zajímat o věci veřejné a vyjadřovat se k nim, ostatní podle něho musí držet hubu a krok.
Jak furiantské a Čecháčkovské.

Přeji občanům Hrušek, aby měli šťastnou ruku v následujících komunálních volbách.

8 František Tichý | 19. září 2018 v 4:57 | Reagovat

[6]:Vámi použité fráze mně nepřekvapují, nazval bych to "podle sebe soudím tebe".
V poslední době jsem se také zúčastnil několika zasedání zastupitelstva, ale už tím, že mně nikdo neodpoví ani na pozdrav, je zřejmé, že zde nejsem vítán a mé názory nejsou také přijatelné.
O tom nakonec svědčí, že na mně v průběhu volebního období 2006-10, podala obec(starosta)trestní oznámení a po jeho zamítnutí státním zastupitelstvím,další žalobu k Okr.soudu, což rovněž tento opa  kovaně zamítnul. Následné odvolání podjatým právníkem ke KS už bylo pro ni úspěšné.
Při dvou mých účastí na zastupitelstvu, jsem jeho členům také sděli, že podpsali slib hájit nasvoji čest zájmy nás občanů a v tomto případě prokazují, že jsou tedy nečestnými lidmi.

9 čitatel | 24. září 2018 v 10:39 | Reagovat

[6]: Přeji hezký den,
vidím, že se do diskuse nikdo další nepřipojuje, takže je to asi nezajímá.
Pokud chcete něco změnit, přeji vám pevnou ruku při volbách, aby i vaše účast přispěla ke změně.

10 FT | 28. září 2018 v 13:56 | Reagovat

Pokud chcete po 12 letech něco změnit, tak volte č.2 PROSPERITU!

11 tschernakotschka | 2. října 2018 v 19:19 | Reagovat

Tak jsem našel ve schránce kandidátky a propagační papíry dvou stran do komunálních voleb naší obce. Když uzřel jsem a spatřil toto písmo, dal jsem hlavu do dlaní a hořce zaplakal...

1) KDU-ČSL:
Tak na tohle člověk nemusí být zrovna "mentální atlet", aby selským rozumem nedospěl k názoru, že tato strana je dnes již naprosto nevolitelná a to v jakékoli sestavě. Když její předseda spolu s místopředsedou (toho času navíc ještě oba ve vládě ČR) jezdí po srazech Sudetoněmeckého landsmančaftu, kde si notují s fašistickým pohrobkem Berndtem Posseltem a zaprodávájí naši republiku debatami o zrušení Benešových dekretů, tak to je tak neskutečná hanba a hlavně tak obrovská neúcta ke všem těm povražděným a umučeným 35O tisícům obětí nacistického zločinu u nás, že ten kdo vyznává tuto stranu, či za ni kandiduje, nemá snad ani kouska svědomí a nebo je totálně negramotný. Hrozný chlév tahle KDU-ČSL.  Pozn.: zaráží mne tam ten p. Dressler, kterýžto jako historik, akademicky vzdělán, by měl mít v tomto zcela a naprosto jasno, hm škoda, no....
[url]http://www.novarepublika.cz/2017/06/belobradkovo-tvrzeni-o-vyhaneni-ma.html[/url]
[url]https://twitter.com/tomio_cz/status/1009809982261301249[/url]

2) Prosperita pro Hrušky.
trochu nadějnější sestava, avšak jejich program je slabý, de facto z větší části tak nějak shodný s KDU-ČSL, avšak plný klišé a nešetřící ani prázdnými frázemi.
Asi nejzajímavějším bodem je nějaké smysluplné využití, či oprava té staré požární nádrže u Myslivny, páč to je fakt kostlivec, no ale naopak bod: "zvážit instalaci zpomalovacích pásů na vozovkách" bych viděl jako něčí zájem o odstranění retardéru před barákem, možná Na zahajce...chichi

Dům seniorů, to je pak tragédie sama. Koho může, proboha, napadnout vměstnat domov důchodců do pruhu v zástavbě, navíc hned vedle hospody (Dolní Krčmy), která je defacto celoročně asi nejživějším delegovaným kulturním centrem obce, tedy co se týče počtu pořádaných společenských akcí v roce nepochybně. Ach jo. Nejenom, že senioři budou mít výhled z oken jaksi "do zdi", ale taky budou co chvílu "kliftóni" z Moravskej lítat na hospodu dodržovat noční klid po 22 hodině. Už žádné narozeniny, žádné chasovní zpěvy ani letní posezení na záhrádce, škoda. Jura to tam može rovnou zavřít, případně si otevřít okénko s apatykou, protože po zavedení EET to bude pro něho už asi něco jako "rána z milosti".

Nechápu, proč nikdo primárně neřeší naprosto zoufalou situaci ohledně zdravotní péče v obci. Domnívám se, že by pár ordinací rozhodně bylo prospěšnější většímu a širšímu dílu zdejší populace než domov důchodců. Až s tím tady starý Pospíchal sekne, nebude tu už vůbec nic, akorát každé ráno kolona sanitek u domova důchodců směr Břeclav - poliklinika. Fakt zoufalství. Když už se teda řeší ta občanská vybavenost v těchto ohledech, chtělo by to úvahy v trochu širších souvislostech.
....ale když ty dotace...že jo.

3) Komunisti.
Nikde jsem se ndozvěděl nic konkrétního s jakým programem jdou komunisté v naší obci do voleb. Tak nemohu objektivně zaujmout nějakou pozici, či vybrat případného kandidáta.
Výtka je snad jen ve věkovém obsazení, kde ten průměr je fakt hodně vysoko. No, zkusím ještě zapátrat, třeba mi zde někdo i poradí, kde se dá co sehnat za jejich agitku. kdyžtak se přeptám aspoň v té hospodě.

4) Hasiči Hrušky
Toto je dost pozoruhodné seskupení. Dle toho jmenného seznamu a opětovné absence jakéhokoli uceleného konceptu, nebo programu, bych asi jako jediným hlavním bodem jejich kandidátky si tipnul: opravu hasičské zbrojnice, tedy účelově založené hnutí. No, dnes je možné všechno.

No, nevím jak ostatní elektorát, ale já mám celkem těžkou volbu. Chybí tady nějaká faktická výrazná a schopná osobnost, či seskupení, způsobilý pro tuto obec opravdu něco významného udělat a smysluplného zařídit, taky na sebe navázat nějakou akčnější skupinu, takto ty volby fakticky nepřinesou pražádnou změnu.

Přeji Vám pevnou ruku a tu správnou volbu! :-?

12 Roman Mrázik | 3. října 2018 v 13:35 | Reagovat

[11]:
Pod tento příspěvek bych se mohl klidně podepsat.

I když co se týká KDU-ČSL, tak znám pár velmi solidních straníků, kterým jsem fandil a fandím, kteří jsou ale spíše lidovci než křesťani. Bohužel někteří vrcholní politici v KDU mě taky docela dost zklamali, ale co vidím jako největší tragédii pro KDU jsou lidé jako je Herman a jemu podobní.

Já to taky vnímám jako zlodějinu, kterou se na Církvi dopustili tehdejší Komunisté, ale za větší zlodějinu na našem národu (navíc za bílého dne) považuji církevní restituce. Těžko se dá pochopit způsob a jak se k nim nakonec dospělo a proč byly takovým způsobem některými plitiky tak vehementně církevní restituce protlačeny (Kalousek a spol.) Myslím, že brzy vyplave na povrch, co za tím vším bylo.
Rovněž mě zarazily některé osobnosti, které se nechaly do této kandidátky naverbovat, ale osobně bych se jich nebál zakřížkovat.

V Prospěritě pro Hrušky bych viděl taky pár kandidátů, kterým bych dal hlas.

No Hasiči si komunální volby zřejmě spletli s účastí na hasičských závodech nebo s veřejnou žádostí o dotaci.
V těchto volbách přeci jde o mnohem víc, o obec a lidi v ní.

Pro pozitivní změnu ale bude třeba vhodného sestavení zastupitelstva, které si myslím, že možné je, ale otázkou vždy je a bude volební účast rozumných lidí.

Tak snad se to podaří.

13 FT | 4. října 2018 v 11:58 | Reagovat

[11]:tschernakotschka jestli nejsi na kandidátce ani jednoho sdružení nebo strany, tak se tam příště napiš ať ostatní taky napíší jak pláčou ..(ale nad tebou). :-)

14 jan | 4. října 2018 v 12:28 | Reagovat

[12]:Jen křížkuj Mráziku naše strana byla vždy ve vládách, mi akorát vadí že asi naši někteří kandidáti neumí odříkat ani otčenáš (Bradávková a Nešpor) nebo že by ano. :-(

15 tschernakotschka | 5. října 2018 v 7:54 | Reagovat

V záhlaví tohoto blogu je uveden velmi poučný citát, leč paradoxně někteří lidé nečtou, anebo ano, ale bohužel nepoberou obsah sdělení, tudíž jsou prostě a fakticky nepoučitelní.
KDU-ČSL je stranou zpropadenců. Prakticky většinu své historie, od působení v Národní frontě v 50. létech, přes éru komunistů, kterými byla durch prolezlá a ovládaná, až po současnost, jsou v politice především a jenom pro tzv. ty "pašalíky". Nejlepším dokladem tohoto tvrzení je naprosto tragický úbytek jejich členské základny, kterýžto, jen od devadesátých let po teď, je defacto na polovině tehdejšího stavu, nebo spíš asi ještě méně. Je to prakticky mrtvola. Tudíž jim dnes není ani žinantní lézt do prdele těm německým sudeťákům, hlavně aby z toho ještě něco zase káplo. Jak jsem již uvedl výše - hotový Augiášův chlév.
Nechápu lidi co se k tomuto můžou hlásit a pod tohle podepsat, natož kandidovat nebo to volit.

panu "FT" z Prosperity
K vašemu příspěvku výše, potažmo opsanému programu Prosperity od lidovců slibujícího tu "převratnou změnu", bych dodal asi jen toto:

Předstíráte-li, že jste bohatý, skončíte s holkou která předstírá, že je krásná.
neboli, a poněkud tvrdší verze od bab z práce:
Tak dlouho předstírala orgasmus, až na ni zbyl jen chlap, co předstíral erekci...

16 FT | 7. října 2018 v 23:09 | Reagovat

[15]:tschernakotschka ty jsi ale v.l

17 tschernakotschka | 8. října 2018 v 10:49 | Reagovat

Tak a máme po volbách.
Jak jsem psal již výše - žádnou zásadnější změnu volby Hruškám ani republice nepřinesly.
Výsledek by se dal shrnout prostě: Více Bruselu a více migrace!

Volila polovina občanů, z nichž polovina dala hlas poskokům unijního protektora.
Vlastenecké síly utrpěly porážku a u moci posílily tragické marionety Sudetoněmeckého landsmančaftu. Blee

Pro zbytek měly přednost zahrádky a chaty.
No, však oni migranti vám to zanedlouho připomenou...

18 Roman Mrázik | 8. října 2018 v 11:20 | Reagovat

Ano je po volbách.
Teoreticky sice vyhrála strana KDU-ČSL, ale nikoliv žádný z jejich vlastních stranických členů-kandidátů (na kandidátce byli pouze 2 členové KDU). To na kandidátce KSČM bylo straníků podstatně více, ale taky z těch dvou mandátů je jenom jeden straník.
U komunálních voleb to bude zřejmě stále častější fenomén, který má asi svoji logiku - nevolí se strany ale jednotliví kandidáti, protože je povětšinou voliči nějakým způsoběm znají.
Letošní volby výraznou změnu nepřinesly, ale co je u komunálních voleb alarmující, je klesající volební účast.

19 František Tichý | 9. října 2018 v 8:59 | Reagovat

Dovolím si zatím jen jednu faktickou připomínku k výsledkům komunálních voleb v Hruškách, uvedenou na stránkách ČSÚ. Jde o zvolení dvou kandidátů do zastupitelsva obce za KDÚ-ČSL, kteří získali méně hlasů než tři jejich kolegové, kteří jsou jen náhradníky do zastupitelstva. To je podle mně zásadní chyba Hrušeckých komunálních voleb. Pořadí zvolených a náhradníků je asi druhořadé.
Snad si to vyřešíme v Hruškách sami bez zbytečných žalob na případnou jejich neplatnost.

20 Roman Mrázik | 9. října 2018 v 11:00 | Reagovat

Zajímavé počty, rozhodně nejsou kupecké. Otázkou je, jestli je to chyba a pokud ano, jak a kde se stala.
Doufám, že z toho Hrušky neobdrží cejch negramotných lidí, kteří neumí spočítat čtyřem kočkám nohy.

21 někdo | 9. října 2018 v 21:52 | Reagovat

Velice častým omylem voličů je myšlenka, že mandát se získává prostým součtem hlasů pro jednotlivé kandidáty. Není tomu tak, pořadí kandidátů je velmi důležité a vstupuje do poměrně složitého výpočtu v tzv. d´Hondtově metodě.

https://www.czso.cz/csu/czso/metody_pro_prepocet_hlasu_na_mandaty

Členové volebních komisí "pouze" sečtou hlasy z volebních lístků pro každého kandidáta, výpočet mandátů již provádí software ČSÚ, takže "čtyřem kočkám nohy" počítá PC, nikoli lidé.

22 Roman Mrázik | 10. října 2018 v 12:09 | Reagovat

Protože vím, že metody výpočtů jsou všelijaké a výsledky mohou být tedy taky všelijaké, tak jsem si namátkově prošel několik výsledků voleb v jiných obcích a na podobný fenomén jsem nenarazil. Všude bylo pořadí od nejvyššího počtu hlasů k nějnižšímu. Ale bylo to namátkově asi kolem deseti výsledků, takže nemohu tvrdit, že vyšší pořadí neodpovídající klesajícímu počtu hlasů je rozdílný jenom v Hruškách.

23 někdo | 10. října 2018 v 22:42 | Reagovat

Tato situace vzniká tehdy, pokud volební strana získá více mandátů - polovinu až nadpoloviční většinu. Čím více mandátů, tím je to výraznější. V Hruškách tomu tak bylo již v roce 1994, z letošních voleb třeba Velké Bílovice, Březí, Drnholec (vítězné strany) a nejnázornější příklad Kobylí a jejich Nezávislí 2018 ... kromě jednoho získali všichni náhradníci více hlasů než jeden ze zvolených zastupitelů, někteří i více než další zvolení zastupitelé.

24 Roman Mrázik | 11. října 2018 v 9:59 | Reagovat

Když si přečtu níže uvedený paragraf, tak je sčítání hlasů komisí docela jasné a jednoduché. Kde se píše o tom, že statistický úřad může měnit pořadí kandidátů podle nějaké metody, jsem nenašel.
Rozhodně to stojí za interpelaci na příslušné úrady, ale já za takto znevýhodněné kandidáty bojovat nebudu, o to se v první řadě musí zajímat sami. Nicméně by to nebyla první chybná interpretace volebních zákonů v této zemi.

§ 40
Sčítání hlasů okrskovou volební komisí

(1) V místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy, mají právo být přítomni zaměstnanci Českého statistického úřadu, kteří mají pověření podle § 9 odst. 2 písm. e), zaměstnanci obce, kteří mají osvědčení podle zvláštního právního předpisu,20) členové Státní volební komise a jejího sekretariátu, jakož i osoby, kterým k tomu dala povolení Státní volební komise.

(2) Po ukončení hlasování dá předseda okrskové volební komise soustředit nepoužité hlasovací lístky a nepoužité úřední obálky a zapečetí je s výjimkou nepoužitých hlasovacích lístků určených ke sčítání hlasů (§ 42 odst. 3). Poté dá otevřít volební schránku. V případě, že bylo okrskovou volební komisí na výslovnou žádost jednotlivých voličů použito i přenosné volební schránky, komise obsah schránek po jejich otevření smísí.

(3) Okrsková volební komise vyjme obálky s hlasovacími lístky z volební schránky, spočítá úřední obálky a porovná počet úředních obálek se záznamy ve výpisu ze seznamu. Neúřední obálky okrsková volební komise vyloučí. Vyloučí i hlasovací lístky, které byly nalezeny ve volební schránce, popřípadě přenosné volební schránce bez úřední obálky.

(4) Po vynětí hlasovacích lístků z úředních obálek okrsková volební komise sečte hlasy pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé kandidáty. Počet hlasů odevzdaných pro volební stranu je dán součtem všech hlasů, které obdrželi její kandidáti podle odstavce 5. Hlasuje-li se v okrsku do zastupitelstva města nebo do Zastupitelstva hlavního města Prahy a současně do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části, hlasovací lístky se před sčítáním rozdělí podle jednotlivých druhů zastupitelstev, a poté se sčítají zvlášť.

(5) Okrsková volební komise po posouzení hlasovacího lístku (§ 41) započte platný hlas pro kandidáta takto:

a) jsou-li označeni pouze jednotliví kandidáti kterékoliv volební strany, obdrží hlas každý označený kandidát,

b) je-li označena pouze volební strana, obdrží hlas každý kandidát této volební strany, nejvýše však tolik kandidátů v pořadí dle hlasovacího lístku, kolik činí počet volených členů zastupitelstva,

c) je-li označena volební strana a zároveň jednotliví kandidáti ostatních volebních stran, obdrží nejdříve hlas každý jednotlivě označený kandidát ostatních volebních stran a poté v pořadí dle hlasovacího lístku tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu volených členů zastupitelstva a počtu jednotlivě označených kandidátů,

d) ke kandidátům, kteří se kandidatury vzdali nebo byli odvoláni podle § 24, a k hlasům pro ně odevzdaným se nepřihlíží.

(6) Každý člen okrskové volební komise může nahlížet do hlasovacích lístků. Předseda okrskové volební komise kontroluje správnost sčítání hlasů.

25 někdo | 11. října 2018 v 20:10 | Reagovat

Já snad špatně čtu !! Máte pocit, že tento jediný paragraf řeší celou obsáhlou problematiku voleb? Politologie, jejíž součástí jsou studia volebních systémů, se přednáší na VŠ, zabývají se tím lidé jako svým povoláním, řeší to pracovníci Ministersta vnitra, existuje státní volební komise atd. atd. a Vy očekáváte, že se v jednom paragrafu dočtete vše o systému, způsobu zpracování, výpočtu mandátů, způsobu jejich obsazování aj? Směšné! Takže ještě jednou ... volební komise postupem výše uvedeným sečtou hlasy pro jednotlivé kandidáty a to je opravdu vše, co udělají! Nerozdělují mandáty, nedosazují na ně konkrétní lidi a nestanovují konečné výsledky! Sečtené hlasy komise odevzdají pracovišti ČSÚ, které data zadá do software zpracovaného pro tyto účely, který odpovídá zvolenému volebnímu systému. Ten v prvém kroku rozdělí mandáty jednotlivým volebním stranám, v druhém kroku tyto mandáty obsazuje lidmi ... a "vyplivne" výsledky. Ptáte se, kde se dočtete o tom, že ČSÚ může měnit pořadí kandidátů podle nějaké metody. Nikde! ČSÚ totiž žádné pořadí nemění, to mění právě ta zvolená a použitá metoda, která byla pro volby odsouhlasena, schválena a používá se! A smiřte se s tím, že mandáty se neobsazují pouze podle prostého součtu hlasů pro kandidáta, důležitou úlohu v tom hraje jeho pořadí (předpokládám, že jste si přečetl d´Hondtovu metodu výpočtu v odkazu)! Proč si myslíte, že bývá boj o místa na kandidátce? Proto, aby si volič něčí jméno přečetl jako první? Je to systém poměrného zastoupení, který se zde používá téměř 30 let, všechny politické a volební strany o tom vědí (nebo by měly vědět), proto obsazují místa tak, jak se rozhodnou a jak jim to vyhovuje právě s ohledem na tento systém! A ano, mohou nastat situace, které tu řešíme. Jestli máte s výpočtem pro rozdělení a obsazování mandátů problém, vymyslete jiný! A na úřady interpelovat nechoďte, ty s tím nic neudělají, musíte přesvědčit poslance, aby změnili volební systém ... V této diskuzi nehodlám pokračovat, je to marné, je to marné, je to marné.

26 čitatel | 12. října 2018 v 10:08 | Reagovat

Tak se pojďte podívat jak se upevňuje moc v obci. My jsme vyhráli volby nikomu dalšímu šanci při volbách do rady šanci nedáme. Bylo by vhodné si dnes přečíst článek o volbách a rozložení sil v městech a obcích, kde zvítězily strany a hnutí s velkou převahou a přesto dávají možnost i dalším uskupením dát si do rady své zástupce. Nad touto úvahou by se měli naši občané zamyslet, zda jde zvoleným zástupcům jenom o moc nebo i o sjednocování lidí v obci.... :-)

27 František Tichý | 12. října 2018 v 10:22 | Reagovat

[26]:Trošku předbíháte možné řešení, to bude známo až po ustavujícím zasedání obecního zastupitelstva, které se musí uskutečnit, jestli si dobře vzpomínám, do 30 dnů po volbách.

28 František Tichý | 12. října 2018 v 10:37 | Reagovat

[25]:Máme tady spor o platnost volby kandidátů do obecního zastupitelstva a dva různé názory. To má právo rozhodnout soud, ale musí někdo do 10 dnů po volbách podat podání a to je oprávněn, mimo jiné, i každý volič.
Jen vaše obhajoba je dost zavádějící a vyplývá z ní i vaše identita.
Nebo jinak-kdo a proč má zájem, aby zůstal výsledek voleb tak jak je zveřejněn(ten někdo). Možná vedení obce(starostka), zaměstnanci úřadu, nově zvolení zastupitelé za KDÚ(ti co tam eventálně nepatří) nebo také mohli udělat chybu členové volebních komisí a nebo je to jen totální nezájem nás voličů nebo jejich znevažování?
Bylo by jistě dobré, kdyby se ten kdo je bez viny vyjádřil a tím zbyvil svého podezření.

29 Roman Mrázik | 12. října 2018 v 10:48 | Reagovat

[25]:
No vidíte, přesto všechno, kolik lidí (kapacit) se tím zabývá a jaká je tomu věnována pozornost, jak popisujete, přesto stále dochází k mylným výkladům a interpretacím zákonů a to nejen zákona o volbách.
Jak jsem napsal, já nebudu interpelovat ani na úřadech, už vůbec ne u poslanců, nebo dokonce senátorů, protože jednak nemám důvod, za druhé nehodlám ztrácet čas, poněvadž jak píšete by to bylo marné, marné, marné, za třetí je to úplně jedno.

A velmi se bavím nad tím, jak ani nedokážete uvést svou identitu a schováváte se za anonym, přičemž se jedná o obyčejnou diskuzi, která k anonymitě nemá žádný důvod.

30 josef | 12. října 2018 v 19:01 | Reagovat

No jo, pozvat do rady více zástupců, to dokáže jen inteligentní člověk a ten který nemá co skrývat. Myslíte že to je u nás????????????? Pochybuji ......

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama