Květen 2018

Komunální volby 2018

17. května 2018 v 8:57 | František Tichý
V letošním roce, pravděpodobně v měsíci říjnu, proběhnou v ČR volby do obecních zastupitelstev. Jejich termín sice vyhlásí president republiky až 90 dnů před jejich konáním,
ale často se dozvídáme, že se některé města a obec už intenzivně připravují.
Možná je to i nějaká příprava v Hruškách, když se ke mně dostala v ústním podání jednoho spoluobčana zaručená informace, že na starostu naší obce budou kandidovat Bc. J. Filipovičová, Ing. M. Mráz a nějaký Tichý. Tichých je v Hruškách jistě dost, ale svůj záměr v místní komunální politice jsem oznámil již dávno v duchu tzv. "nevstoupíš dvakrát do stejné řeky". To sice neznamená, že mně nezáleží na tom, kdo se bude ucházet o posty v zastupitelstvu obce a také jeho vedení. Zvláště, když i zde můžu s plným vědomím konstatovat, že současné vedení není na takové úrovni, aby bylo schopno nejen důstojně reprezentovat a rozvíjet naši komunitu, ale i hájit zájmy nás občanů, s čímž mám i po téměř dvanácti letech od ukončení svého starostování bohaté zkušenosti.
I celostátně konstatuje odborná veřejnost, že po 25 letech od vzniku České republiky zažíváme velký pokles důvěry veřejnosti k politikům a politickým institucím, což je vinou i nás všech voličů. V jednotlivých obcích jsou jisté rozdíly a naše obec se v tomto rozhodně neřadí k těm nadprůměrným.
I proto se domnívám, že je naprosto nezodpovědné a chaotické v současném předvolebním období, třeba i cíleně, ovlivňovat případný názor voličů uvedením tří jmen, když kandidátů do zastupitelstva, které si následně zvolí starostu, by mělo být daleko víc.
Je také zákonným právem každého voliče i v Hruškách volit, být volen, ale i navrhovat kandidáty do voleb. Pak je to také po volbách na odpovědnosti každého voliče a i těch, kteří k volbám nepřijdou, kdo další čtyři roky povede naši obec. Je také na navrhovaných uchazečích, aby si uvědomil svoji odpovědnost za plnění nelehké povinnosti, která je spojí s vedením a rozvojem obce a aby také věděli, že doba kdy obci vládli poslanci a předseda MNV je téměř 30 let za námi. Vedení obce je přece něco úplně jiného než vládnutí občanům a to si i někteří ze současných představitelů obce asi dostatečně neuvědomují. Představitelé obce by také měli vědět, že když na jejich chyby není poukazováno v současnosti, že se tak nestane s nějakým časovým odstupem.
Základ dobré volby zastupitelů i v Hruškách, je přece se ve veřejné diskusi dohodnout co je pro nás v obci důležité a co má vedení obce řešit a následně navrhnout do vedení lidi, kteří budou schopni takový rozvoj obce a každodenní život našeho společenství realizovat.
Na takovou debatu nás všech je nejvyšší čas. Čekat až si jakékoliv zájmové sdružení sestaví své kandidátky je pozdě. Nejdůležitější je získat na kandidátní listiny spoluobčany dostatečně vzdělané, se zkušenostmi z vedení lidí a také s potřebnými morálními vlastnostmi.
Volba kandidátů, které případně zajímá jen finanční ohodnocení starostovské funkce nebo uspokojení osobní ctižádosti bez uvedených vlastností je neštěstím pro nás všechny.