Říjen 2017

Volby do parlamentu 2017

23. října 2017 v 10:17 | Roman Mrázik
Odvoleno, očekávaný výsledek navzdory mediálnímu šílenství, které volbám předcházelo. Z toho všeho je patrné, že je dobře, že myšlení lidí a tedy i výsledky voleb zatím neovládají media a jejich komentátoři a redaktoři, ale sami občané.

O Hrušecké obci

1. října 2017 v 19:50 | František Tichý
Vyzývám Vás, všechny své spoluobčany, abychom využili této příležitosti a zahájili seriozní a nanejvýš potřebnou diskusi o řešení všech problémů života a rozvoje našeho společenství.
A že v Hruškách těch neřešených problémů máme docela dost.
Je přece povinností každého z nás, přispívat k rozvoji obce, každý jsme její součástí a zde můžeme prezentovat svůj názor.
Každý starší osumnácti let se může také vyjádřit ve volbách, koho chce, aby jej zastupoval ve vedení obce, ale tím na sebe bere i povinnost a nejméně těm, kterým i můj hlas pomohl do obecního zastupitelstva, také v jejich práci pomáhat. Bohužel naprostá anonymita českých voleb z nás nečiní veřejně odpovědnými za svoji volbu.
Takže se dá říci, že za problémy, které se nám nelíbí, si můžeme sami.
Jen stálé obviňování někoho, kdo tzv. problém zavinil, nic nevyřeší i proto, že jsme to třeba i my sami.
Sám také nikdo nic moc nemůže učinit, pokud se jeho snaha nesetká s podporou většiny.
Často říkáme, já nemám čas, mám svých problémů dost - času máme všichni stejně a tím, že na nedostatek alespoň normálně neupozorníme, stáváme se viní my všichni.
To přece je to známé biblické "Kdo jsi bez viny…". Tím, že napíšu něco anonymního, je sice věcí každého a možná lepší než neupozornit na problém, ale tím se své vině nevyhnu.
I proto zde zveřejňuji tuto výzvu, i když osobní řešení sporu mezi jeho stranami je nejlepší.
Ano jedním z mých proč, se týká i mě osobně. Ještě téměř 11 let po ukončení mého starostování probíhá soudní řízení proti mně, které podal starosta obce, beze snahy o jakoukoliv dohodu a dohodnout se nám nepodařilo až dosud.
Vůbec to však, i díky zkušenostem ze svého starostování a odpovědnosti, kterou za obec stále cítím, není hlavní důvod mé snahy o vyvolání veřejné diskuse. Problémů v obci máme celou řadu a o většině ani, asi stejně jako většina z nás, nic nevím. V současnosti třeba Změna územního plánu a jiné. Jejich neřešením se problémy jen prohlubují a zhoršuje to i naše osobní vztahy a společenskou atmosféru celé naší komunity.
Zúčastnil jsem se také posledních dvou zasedání zastupitelstva a projednávání uvedené změny ÚP a názory některých zastupitelů, se kterými jsem se setkal, mně připomínají padesátá léta minulého století. Zastupitelé, už podle toho slova, přece mají zastupovat naše zájmy a ne si pouze presentovat a prosazovat své osobní názory. Mají přece obec vést a ne ovládat. Umění ve vedení je obrovsky složité a ne každému je dáno to ovládat. Těch zkušených ve vedení různých spolků nebo i pracovních kolektivů není mezi námi příliš.
Obec nelze řídit jako firmu - majitel firmy může třeba nevhodného zaměstnance z pracovního poměru propustit, ale starosta nemůže občana z obce vystěhovat.
Důrazně však upozorňuji, že zveřejňováním osobních útoků, nebo dokonce smyšlených pomluv se nic nevyřeší. Svědčí to jen, že ani po 27 letech svobody neumíme hledat cesty rozvoje našeho společenství ku prospěchu nás všech, určitě v tomto směru nepatříme k těm lepším obcím.
Vzájemné napadání jen prohlubují nevraživost a nic neřeší, naopak dobré nápady může přinést každý, především občané Hrušek.
Nežijeme v žádné uzavřené společnosti, i nám hrozí současné problémy nejen našeho státu, ale i konflikty světového společenství a proti tomu se těžko hledají řešení, o to je důležitější pracovat společně na utváření našeho společenství k potřebě nás i třeba naší bezpečnosti.
Vzájemná pomoc a spolupráce je cesta demokracie a ne nesmyslný boj o osobní výhody na úkor jiných a šíření stálých pomluv.