Komunální volby 2018

17. května 2018 v 8:57 | František Tichý
V letošním roce, pravděpodobně v měsíci říjnu, proběhnou v ČR volby do obecních zastupitelstev. Jejich termín sice vyhlásí president republiky až 90 dnů před jejich konáním,
ale často se dozvídáme, že se některé města a obec už intenzivně připravují.
Možná je to i nějaká příprava v Hruškách, když se ke mně dostala v ústním podání jednoho spoluobčana zaručená informace, že na starostu naší obce budou kandidovat Bc. J. Filipovičová, Ing. M. Mráz a nějaký Tichý. Tichých je v Hruškách jistě dost, ale svůj záměr v místní komunální politice jsem oznámil již dávno v duchu tzv. "nevstoupíš dvakrát do stejné řeky". To sice neznamená, že mně nezáleží na tom, kdo se bude ucházet o posty v zastupitelstvu obce a také jeho vedení. Zvláště, když i zde můžu s plným vědomím konstatovat, že současné vedení není na takové úrovni, aby bylo schopno nejen důstojně reprezentovat a rozvíjet naši komunitu, ale i hájit zájmy nás občanů, s čímž mám i po téměř dvanácti letech od ukončení svého starostování bohaté zkušenosti.
I celostátně konstatuje odborná veřejnost, že po 25 letech od vzniku České republiky zažíváme velký pokles důvěry veřejnosti k politikům a politickým institucím, což je vinou i nás všech voličů. V jednotlivých obcích jsou jisté rozdíly a naše obec se v tomto rozhodně neřadí k těm nadprůměrným.
I proto se domnívám, že je naprosto nezodpovědné a chaotické v současném předvolebním období, třeba i cíleně, ovlivňovat případný názor voličů uvedením tří jmen, když kandidátů do zastupitelstva, které si následně zvolí starostu, by mělo být daleko víc.
Je také zákonným právem každého voliče i v Hruškách volit, být volen, ale i navrhovat kandidáty do voleb. Pak je to také po volbách na odpovědnosti každého voliče a i těch, kteří k volbám nepřijdou, kdo další čtyři roky povede naši obec. Je také na navrhovaných uchazečích, aby si uvědomil svoji odpovědnost za plnění nelehké povinnosti, která je spojí s vedením a rozvojem obce a aby také věděli, že doba kdy obci vládli poslanci a předseda MNV je téměř 30 let za námi. Vedení obce je přece něco úplně jiného než vládnutí občanům a to si i někteří ze současných představitelů obce asi dostatečně neuvědomují. Představitelé obce by také měli vědět, že když na jejich chyby není poukazováno v současnosti, že se tak nestane s nějakým časovým odstupem.
Základ dobré volby zastupitelů i v Hruškách, je přece se ve veřejné diskusi dohodnout co je pro nás v obci důležité a co má vedení obce řešit a následně navrhnout do vedení lidi, kteří budou schopni takový rozvoj obce a každodenní život našeho společenství realizovat.
Na takovou debatu nás všech je nejvyšší čas. Čekat až si jakékoliv zájmové sdružení sestaví své kandidátky je pozdě. Nejdůležitější je získat na kandidátní listiny spoluobčany dostatečně vzdělané, se zkušenostmi z vedení lidí a také s potřebnými morálními vlastnostmi.
Volba kandidátů, které případně zajímá jen finanční ohodnocení starostovské funkce nebo uspokojení osobní ctižádosti bez uvedených vlastností je neštěstím pro nás všechny.
 

Česká klasická média versus sociální sítě.

12. března 2018 v 9:34 | Ing. Roman Mrázik
Česká klasická média versus sociální sítě: Podle chování občanů-čtenářů je zřejmé, že vliv těchto klasických médií na veřejnost je stále menší a menší. Vídím v tom dva důvody. Prvním důvodem je vysoce sporná objektivnost a vyváženost a druhým důvodem je alternativa v podobě sociálních sítí, která neobjektivitu klasických médií přeci jenom do značné míry vyvažuje.
Sociální sítě moc nemusím, protože u nemalé většiny přispívatelů se spíše jedná o obnažování svého osobního ega. A při vší úctě k těm normálním, mě hlavně děsí ty milióny frustrací, které se tam nacházejí a zřejmě budou nacházet a přibývat. To už je snesitelnějších těch "pár", které se dneska valí na čtenáře z našich klasických médií. Nicméně musím uznat, že konkurence sociálních sítí tedy aspoň vyvažuje a sráží tu neomezenou moc klasických médií, proti kterým se v době, kdy sociální sítě nebyly, nedalo prakticky nijak bojovat. A to je samozřejmě dobře, protože byť se tvrdí, že média jsou hlídačem demokracie a svobody proti jakékoliv zlovůli, pak je nutné si položit otázku, kdo hlídá média? Snad si někdo najivně nemyslí, že jsou to nějaké Rady, Komise, Komory nebo příslušné Úřady, jejichž členové jsou politicky nebo jakkoliv jinak volení. Zářné příklady jsou dohledové Rady, Komise, Úřady pro telekominukace, lékařství a energetiku. Proč máme nejdražší volání v Evropě, možná i na světě při směšně malém počtu operátorů na trhu? Proč je lékařská péče zbytečně předražená? O energetice a obnovitelných zdrojích ani nemluvě. Stačí se jenom podívat, z čeho se skládá cena jedné kWh elektřiny. Logické by bylo, kdyby se cena skládala jenom čistě z ceny výroby, distribuce ke koncovému spotřebiteli (rozvodné sítě) a DPH. Na otázky si odpovězte sami.
Dneska už je zřejmé, že jsou to sociální sítě, díky nimž ztrácí klasická média neomezenou možnost tak brutálně ovlivňovat veřejné mínění a v takovém rozsahu, jako tomu bylo dříve. Škoda, že není možná podobná veřejná kontrola výše uvedených Rad, Komisí a Úřadů.

Osobně se domnívám, že jakmile budou sociální sítě ještě více zdokonaleny, vliv klasických médií bude stále nižší (soukromých, neboť veřejná média jsou, a možná i nadále budou, placená koncesionářskými poplatky), což pravděpodobně způsobí odliv "sponzorů-chlebodárců" a reklamy a tím i jejich vlastní existenci. Na jedné straně to může být dobře, na druhé straně je otázkou, kdo a jak zase bude bdít nad sociálními sítěmi, aby se z nich nestalo to stejné.

Už dost té štvanice.

21. ledna 2018 v 23:05 | Ing. Roman Mrázik
Už dost té štvanice: Nestačím se divit, kam se to naše společnost za těch 29 let po "estébáckem puči" v devětaosumdesátém dostala. Spousta lidí, stejně jako já, nemá čas a ani se třeba nechce věnovat politice a politickým hrátkám, ale pustím si televizi - probíhá brutální masáž Zemana a Babiše, otevřu noviny - stejná masáž, otevřu internet - jako přes kopírák, ještě že nemám zřízený přístup na facebook, či na jiné sociální sítě. A ten počet politických komentátorů, publicistů a politologů, co se najednou vyrojil ve mě vyvolává silný pocit, že tato zěmě zaměstnává jenom je, a že v této republice "makají" už jenom oni. Protože se před tím vším nedá uniknout a navíc všechna ta brutální masáž na mě působí tak nějak "jasně jednostranně", stále hledám důvody toho podivného fenoménu, jak je možné, že pánové Zeman a Babiš volby vyhrávají a jejich preference naopak stoupají, navzdory neutuchajícímu a rostoucímu tlaku těchto médií, které stále více straní všem těm ostatním a pana Zemana a Babiše dehonestují expresivními formami např. že jeden je opilec, druhý zloděj a oba dva že jsou podvodníci a lháři a že všichni správní občané mají jasno, že je nikdo nemůže a nebude volit a že ti ostatní občané, co je volí, nebo budou volit, nejsou nic jiného než hloupé, nevzdělané individua a kdovíco ještě. To musí být ohromně frustrující pro všechnu tu snahu a hlavně pro všechnu tu suitu politologů, publicistů, komentátorů a i politiků ostatních stran (moc si nenamlouvejme, že jsou to výhradně jejich názory, ale převážně názory jejich chlebodárců, no znáte to o těch třiceti stříbrných), sledovat tu neposlušnou matematiku, že čím větší tlak je vyvíjen, tím menší efekt to má v tomto případě na konečný výsledek voleb a preferencí, ale hlavně je úsměvné sledovat, jak tito dva dehonestovaní protagonisté se ani nemusí nijak namáhat. Stačí, když ponechají za sebe pracovat tuto suitu, která jim bezděčně dělá tu nejlepší kampaň, jaká se jim mohla dostat.
Je nabíledni otázka, kterou si ta suita zřejmě klade, proč to ti hloupí, nevzdělaní, obyčejní občané-voliči stále nechtějí pochopit? Nebude to tím, že ti hloupí, nevzdělaní, obyčejní občané zřejmě vědí to, co nevědí, přesněji nechtějí vědět, tito tzv. hlasatelé své pravdy a své demokracie. Např. že skutečná demokracie je uznání rozhodnutí většiny, nikoliv menšiny. Dále je úsměvné (ono je to sice k pláči, ale to platí v kontextu čecháčkovského politikaření napříč politickým spektrem) mentorovat naše obyčejné občany, že naše země je přeci právní stát, v níž vládne vymožitelnost práva, jinak že by tito politici v takové zemi nemohli žít. Pan Babiš vyřknul bohužel jenom tu smutnou pravdu, kterou všichni ti tzv. obyčejní, hloupí občané zřejmě už dávno vědí a na rozdíl od těch "právněústých" politiků si nemohou dovolit, díky svým mrzkým platům, život někde jinde.
Druhá pravda, kterou vyslovil pan Klaus jun. (mimochodem jeden z mála, jehož články se dají číst a názory poslouchat, poněvadž nejsou tak úzce jednostranně směrované), když nám veřejně sdělil, že většina eurodotací je zlodějina. Naše "demokraticky vyvážená" média a politici tento výrok, oproti výroku pana Babiše, odsouhlasila svým mlčením, ale přesto mediálně a politicky řeší pouze eurodotace pana Babiše. No i tomu nejhloupějšímu a obyčejnému občanovi musí z toho všeho být jasné, o jak velkou politickou kauzu pana Babiše se jedná a hlavně o co v této politické kauze skutečně jde.
Jsem rád, že se semotam najde někdo, kdo se postaví té brutální masivní jednostranné mediální masáži byť s vědomím, že tím na sebe tu mediální smečku poštve se stejnou neutuchající "demokratickou" brutalitou.
 


Zákon o vodovodech a kanalizacích.

16. ledna 2018 v 17:51 | Ing. Roman Mrázik
Zákon o vodovodech a kanalizacích: Nevím, jak je to přesně definováno v tomto zákonu, protože nějak nerozumím níže uvedenému, údajně zákonnému, postupu.
Na novém RD jsme zbudovali zapuštěný bazén (o obsahu cca 20 m3). Před jeho napuštěním jsme zvažovali, zda ho napustíme z veřejného obecního vodovodu, nebo z cisterny, poněvadž voda z tohoto typu bazénu se na zimu nesmí vypouštět. Bylo nám doporučeno, že je to jedno jakou si zvolíme metodu, protože si můžeme zažádat o snížení stočného u provozovatele kanalizací, což konkrétně činí necelých 800,- Kč. Protože nám to přišlo i vcelku logické, proč bychom v tomto případě měli platit za službu, kterou nevyužijeme, tak jsme tak i učinili a po napuštění bazénu z obecního vovododu si zažádali o snížení stočného.
Vcelku nás překvapila následující odpověď správce kanalizací, cituji:

Problematiku úhrady za stočné související s napouštěním a vypouštěním rodinných bazénů jsme řešili s našim právním zástupcem.
Dle jeho sdělení již zákon o vodovodech a kanlizacích stanoví, že vodu dodanou vodovodem z části spotřebovanou bez vypuštění do kanalizace lze odečíst při prokazatelně větší spotřebě než 30 m3 za rok.
Prokazatelně se myslí, umístěním měřícího zařízení u bazénu, popř. odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem.
Spotřebu do 30 m3 odečíst nelze a bude tak postupováno u všech odběratelů.

Překvapilo nás hlavně to minimální množství (objem bazému lze snadno doložit), protože je vcelku jedno, jestli je to 1 nebo 30 m3, dle smlouvy jsme povinni uhradit poplatek za službu, tedy stočné do připojené kanalizace, ale my jsme cca 20 m3 vody do kanalizace nepustili, tedy jsme tuto službu nečerpali, nevyužili, potažmo jsme tuto službu neobdrželi. To je jako by nám někdo účtoval neodebranou el. energii, neodebraný plyn nebo neodebranou vodu.
Jestli to tak v zákoně opravdu je, měla by se otevřít diskuze, kdo a proč to tam takto dal, protože pokud bychom podali stížnost, že nám někdo účtuje službu, byť podle nějakého zákona, kterou jsme neodebrali, pak by nám jakýkoliv soud, obzvláště ten, který se zabývá ústavními právy z logiky věci musel dát za pravdu, neboť nás správce kanalizace, potažmo zákon, defakto donutil poskytnout tomuto správci neoprávněnou konkurenční výhodu v podobě daru ve výši cca 800,- Kč.


Co nás čeká v roce 2018

3. ledna 2018 v 14:29 | Ing. Roman Mrázik
Co nás čeká v roce 2018: Přeji všem občanům, zejména občanům naší obce Hrušky pohodu, klid a to nejdůležitější, co si zatím nemůže koupit ani ten nejbohatší člověk této planety a tím je zdraví a pak přeji jen samé úspěchy v nastávajícím roce 2018 a dalších letech. Nechť je rok 2018 pro Vás, po všech stránkách, lepší než ten starý.

Tento rok bude opět, jak je v naší zemi poslední dobou zvykem, rokem volebním. První volby budou prezidentské. Nejsem zastáncem, ani pochlebovačem stávajícího prezidenta, ani žádného z té plejády prezidentských kandidátů, jenom je mi vcelku úsměvné, jak komerční média a jejich komerční komentátoři, byť o sobě tvrdí, že jsou nestranní a nezávislí, dosud zcela závisle a jednostranně dehonestují stávajícího prezidenta v domnění, že tím národu vnutí své názory a "zaručeně nestranné" pohledy na jeho osobu, na jeho dosavadní čnnost a tím odradí jeho potenciální voliče. Ještě úsměvnější je, že tuto masáž činí pod zástěrkou ohrožení demokracie v naší zemi, do které neustále zaobalují svůj, zcela zjevný komerční cíl, nebo cíl svého chlebodárce. Přitom tito pisálkové tzv. spasitelé demokracie nejsou ničím jiným, než skutečným ohrožením demokracie, poněvadž nejsou schopni a ochotni akceptovat a smířit se tím, že má většina jiný názor, než oni a proto převážně píší o této většině jako o hlupácích, kteří jsou slepí, poněvadž to ohrožení nevidí. Přitom dobře vědí, že demokracie je vždy o akceptaci názoru většiny, nikoliv o názoru jejich menšiny. Posléze zjišťují, logicky, že výsledkem této masáže a antikampaně jsou vzrůstající preference Miloše Zemana, což nejsou schopni pochopit, tak začínají volit stejný přístup k ostatním kandidátům. Jenom aby nebyli zklamaní, když jim ty korouhvičky voliči nesežerou.

Druhé volby, které nás čekají, budou volby komunální. Kdo, co, jak, s kým, na tyto otázky je zatím ještě brzy, ale doufám, že si naši občané zvolí jenom ty nejlepší.

Volby do parlamentu 2017

23. října 2017 v 10:17 | Roman Mrázik
Odvoleno, očekávaný výsledek navzdory mediálnímu šílenství, které volbám předcházelo. Z toho všeho je patrné, že je dobře, že myšlení lidí a tedy i výsledky voleb zatím neovládají media a jejich komentátoři a redaktoři, ale sami občané.

O Hrušecké obci

1. října 2017 v 19:50 | František Tichý
Vyzývám Vás, všechny své spoluobčany, abychom využili této příležitosti a zahájili seriozní a nanejvýš potřebnou diskusi o řešení všech problémů života a rozvoje našeho společenství.
A že v Hruškách těch neřešených problémů máme docela dost.
Je přece povinností každého z nás, přispívat k rozvoji obce, každý jsme její součástí a zde můžeme prezentovat svůj názor.
Každý starší osumnácti let se může také vyjádřit ve volbách, koho chce, aby jej zastupoval ve vedení obce, ale tím na sebe bere i povinnost a nejméně těm, kterým i můj hlas pomohl do obecního zastupitelstva, také v jejich práci pomáhat. Bohužel naprostá anonymita českých voleb z nás nečiní veřejně odpovědnými za svoji volbu.
Takže se dá říci, že za problémy, které se nám nelíbí, si můžeme sami.
Jen stálé obviňování někoho, kdo tzv. problém zavinil, nic nevyřeší i proto, že jsme to třeba i my sami.
Sám také nikdo nic moc nemůže učinit, pokud se jeho snaha nesetká s podporou většiny.
Často říkáme, já nemám čas, mám svých problémů dost - času máme všichni stejně a tím, že na nedostatek alespoň normálně neupozorníme, stáváme se viní my všichni.
To přece je to známé biblické "Kdo jsi bez viny…". Tím, že napíšu něco anonymního, je sice věcí každého a možná lepší než neupozornit na problém, ale tím se své vině nevyhnu.
I proto zde zveřejňuji tuto výzvu, i když osobní řešení sporu mezi jeho stranami je nejlepší.
Ano jedním z mých proč, se týká i mě osobně. Ještě téměř 11 let po ukončení mého starostování probíhá soudní řízení proti mně, které podal starosta obce, beze snahy o jakoukoliv dohodu a dohodnout se nám nepodařilo až dosud.
Vůbec to však, i díky zkušenostem ze svého starostování a odpovědnosti, kterou za obec stále cítím, není hlavní důvod mé snahy o vyvolání veřejné diskuse. Problémů v obci máme celou řadu a o většině ani, asi stejně jako většina z nás, nic nevím. V současnosti třeba Změna územního plánu a jiné. Jejich neřešením se problémy jen prohlubují a zhoršuje to i naše osobní vztahy a společenskou atmosféru celé naší komunity.
Zúčastnil jsem se také posledních dvou zasedání zastupitelstva a projednávání uvedené změny ÚP a názory některých zastupitelů, se kterými jsem se setkal, mně připomínají padesátá léta minulého století. Zastupitelé, už podle toho slova, přece mají zastupovat naše zájmy a ne si pouze presentovat a prosazovat své osobní názory. Mají přece obec vést a ne ovládat. Umění ve vedení je obrovsky složité a ne každému je dáno to ovládat. Těch zkušených ve vedení různých spolků nebo i pracovních kolektivů není mezi námi příliš.
Obec nelze řídit jako firmu - majitel firmy může třeba nevhodného zaměstnance z pracovního poměru propustit, ale starosta nemůže občana z obce vystěhovat.
Důrazně však upozorňuji, že zveřejňováním osobních útoků, nebo dokonce smyšlených pomluv se nic nevyřeší. Svědčí to jen, že ani po 27 letech svobody neumíme hledat cesty rozvoje našeho společenství ku prospěchu nás všech, určitě v tomto směru nepatříme k těm lepším obcím.
Vzájemné napadání jen prohlubují nevraživost a nic neřeší, naopak dobré nápady může přinést každý, především občané Hrušek.
Nežijeme v žádné uzavřené společnosti, i nám hrozí současné problémy nejen našeho státu, ale i konflikty světového společenství a proti tomu se těžko hledají řešení, o to je důležitější pracovat společně na utváření našeho společenství k potřebě nás i třeba naší bezpečnosti.
Vzájemná pomoc a spolupráce je cesta demokracie a ne nesmyslný boj o osobní výhody na úkor jiných a šíření stálých pomluv.

Pozdrav z Lucemburska - citáty

19. ledna 2016 v 21:24
"Pokuta je daň za to, že člověk udělal něco špatného. Daň je naopak pokuta za to, že člověk udělal něco dobrého." (Johan Norberg, Globalizace)

"Vláda je jako batole. Neomezená žravost na příjmové straně, nulová odpovědnost na výdajové straně." (Ronald Reagan)

"Vládní pohled na ekonomiku lze shrnout následovně: Pokud se to hýbe, zdaňme to. Pokud se to stále ještě hýbe, regulujme to. Pokud se to přestane hýbat, dotujme to." (Ronald Reagan)

"Stát je velká fikce, pomocí níž se každý snaží žít na úkor všech ostatních." (Frédéric Bastiat)

"Suverenní je takové politické společenství, které nad sebou nemá žádnou další autoritu." (Abraham Lincoln)

"Mnohý platí daně, a neví proč. Mnohý platí daně, a neví nač. Mnohý platí daně, a neví komu." (Karel Havlíček Borovský)

"Problém socialistů je, že nakonec jim dojdou i peníze druhých." (Margaret Thatcherová)

"Krást se nemá. Stát nemá rád konkurenci." (americké lidové rčení)

"Já si nechám, co jsem si vydělal a ty si nech, co sis vydělal. Jestli myslíš, že máš nárok na něco z toho, co jsem si vydělal, vysvětli prosím proč." (Walter Williams)

"Tu a tam se již v mracích státní regulace začínají objevovat trhliny. Stále více lidí si začíná uvědomovat, že vláda jim nemůže dát nic, co by dříve nevzala někomu jinému - nebo přímo jim samým." (Henry Hazlitt)

"Že se můžeme naobědvat, to není z dobré vůle řezníka, sládka nebo pekaře, nýbrž proto, že dbají svých vlastních zájmů. Nedovoláváme se jejich lidskosti, nýbrž jejich sobectví, a nikdy jim nevykládáme o svých potřebách, nýbrž o výhodách, které z toho budou mít." (Adam Smith)

"Státní pomoc je jako dávat sám sobě krevní transfuzi z levé ruky do pravé a rozlít přitom polovinu krve na podlahu." (Peter Schiff)

"Kdo se vzdá svobody, aby získal jistotu, ztratí nakonec obojí." (Benjamin Franklin)

"Nepotřebujeme efektivnější vládu, potřebujeme, aby se vláda nemíchala do věcí, do kterých nemá." (Ron Paul)

"Svobodní lidé by nejen měli být ozbrojeni a disciplinovaní, ale měli by mít dostatek zbraní a munice, aby obhájili svoji nezávislost před kýmkoliv, kdo by je chtěl utlačovat, včetně jejich vlády." (Georgie Washington)

"Nikdy neustupuj před zlem, ale ještě odvážněji proti němu bojuj." (Ludwig von Mises)

"Výjimečné vměšování se do života občanů se obecně pokládá za omluvitelné jedině v případě války - to je výjimečný stav. Proto autoritářské režimy ke svojí legitimizaci potřebují vést nějakou válku. Jakoukoli. Obraz nepřítele je tak užitečný, že když nepřítele nemáte, obecně se doporučuje si nějakého vymyslet. Pak totiž může vláda tvrdit, že její ekonomická neschopnost není nekompetentnost, nýbrž že je součástí chytrého důmyslného plánu na boj s nepřítelem - plánu, který ovšem vyžaduje, abychom všichni přinášeli oběti." (Vítězslav Kremlík)

"Potřeba zachránit lidstvo bývá často pouze převlečenou potřebou vládnout." (H.L.Mencken)

"Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit, arogance úřednictva by se měla zmírnit a být pod dozorem, pomoc cizím zemím by se měla omezit, pokud Řím nemá přijít na mizinu. Lidé se opět musí naučit pracovat namísto toho, aby žili z veřejné podpory." (Marcus Tullius Cicero, 55 před n. l.)

"Tento rok se zapíše do historie. Vůbec poprvé zavedl civilizovaný národ úplnou registraci zbraní. Naše ulice budou bezpečnější, naše policie efektivnější a celý svět nás bude následovat vstříc budoucnosti!" (Adolf Hitler, 1935)

"V Řecku bere průměrný důchodce 1600 eur, na Slovensku 350. Pokud má ten slovenský vinou zvýšené DPH zachraňovat Řecko, tak to není solidarita, to je perverzní solidarita." (Richard Sulík)

"Kdyby volby mohly něco změnit, tak už jsou dávno zakázané." (Emma Goldman)

"Svět nebude zničen těmi, kteří páchají zlo, ale těmi, kteří se na ně
dívají, aniž by něco udělali." (Albert Einstein)

"Aby zlo zvítězilo, stačí, když slušní lidé nedělají nic." (Edmund Burke)

"Následuj ty, kteří hledají pravdu, ale uteč od těch, kteří ji našli." (Charlie Chaplin)

"Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu." (Albert Einstein)

"Socialismus je pokus nahradit anarchii trhu a dosáhnout větší rovnosti pomocí společenského plánování. Toto by však vedlo k nesmírnému nárůstu byrokracie moci, jehož následkem by byla nesvoboda a ekonomická stagnace." (Max Weber)

Co se děje mezi volbami 2014-2018

13. října 2014 v 18:03
Odvoleno, babička mi říkávala, zbytečně lamentovat nad rozlitým mlékem. Teď už zase nezbývá, než sledovat, jak a kam nové (staronové) vedení povede obec.

Kandidátky do komunálních voleb 2014

3. září 2014 v 13:56
Vážení občané obce Hrušky,
aby jste nemuseli pracně hledat, kdo, kde, s kým, apod. zde máte abecedně jednotlivé kandidátky do letošních komunálních voleb.

Komunistická strana Čech a Moravy
1. Mgr. Stanislav Helešic (46)
2. Miroslav Smetana (38)
3. Alena Čížová (39)
4. Helena Čížová (34)
5. Věra Florusová (59)
6. Josef Číž (59)
7. Květoslava Novosadová (61)
8. Marie Kazíková (66)
9. Josef Šumbera (65)
10. Miroslav Beneš (65)

Prosperita pro Hrušky
1. Ing. Miroslav Mráz (61)
2. Ivana Jančálková (44)
3. Ing. Petr Přichystal (51)
4. Josef Strach (47)
5. Ing. Lenka Ondrášková (28)
6. MUDr. Jana Teturová (54)
7. Petr Šulava (37)
8. Mgr. Milena Mrázová (56)
9. Marcel Kliměš (37)
10. Marek Špacír (32)
11. Ing. Jiří Kantor (36)
12. Štěpán Doležal (36)
13. Ing. Vítězslav Typner (61)
14. Vladimír Bayer (56)
15. Josef Březina (73)

Sdružení KDU-ČSL, NK
1. Bc. Jana Filipovičová (43)
2. Ing. Jakub Říha (27)
3. Mgr. Svatava Bradávková (49)
4. Ing. Marek Babicz (38)
5. Mgr. Lenka Holečková (46)
6. Boris Koníček (34)
7. Ing. Jaroslava Rajchmanová (45)
8. Stanislav Rubáš (59)
9. Julie Hrabětová (52)
10. Josef Tichý (61)
11. Stanislava Doležalová (55)
12. Hana Filipovičová (34)
13. Ing. Věra Zugárková Jakubíčková (50)
14. Vlastimil Matoušek (33)
15. Martina Nešporová (33)

Sdružení občanů Hrušek
1. Josef Trecha (67)
2. Jan Nešpor (56)
3. Štěpán Musil (37)
4. Josef Brázda (43)
5. Petr Novák (38)
6. Josef Konečný (39)
7. Martina Trechová (43)
8. Josef Nešpor (33)
9. Kamil Novotný (59)
10. Marcela Bendová (44)
11. Ing. Jarmila Hrušová (47)
12. Svatava Ujčíková (41)
13. Tomáš Trecha (43)
14. Erika Nováková (37)
15. Radoslava Procházková (59)

Hasiči Hrušky
1. Ing. Petr Tichý (38)
2. Radim Lískovec (45)
3. Rudolf Fiala (47)
4. Marián Husovský (47)
5. Zbyněk Špacír (32)
6. Tomáš Rajchman (24)
7. Michal Anderle (32)
8. Martin Létal (20)
9. Vítězslav Zoder (37)
10. Lukáš Krůtil (27)
11. Roman Píža (39)
12. Tetyana Kostenko (32)
13. Martina Krůtilová (27)
14. Radek Kalužík (39)
15. Martin Tichý (63)


Hodnocení kandidátů:
1. má předpoklady vůdce a manažera
2. může být dobrý zastupitel
3. nevím, neznám jej
4. v zastupitelstvu je jen do počtu
5. kariérista prosazující jen osobní zájmy, škodí obci (trdlo)

Co se děje mezi volbami 2010-2014

15. března 2011 v 10:51 | Ing. Roman Mrázik
Vážení občané Hrušek,
je již nějakou dobu po volbách a nyní bychom se měli zaměřit na to, zda naši zvolení zastupitelé plní své volební sliby. Stejně tak můžete prostřednictvím tohoto blogu sdělovat své připomínky k práci Obecního úřadu, jeho zaměstnanců, co se Vám líbí nebo nelíbí, co by jste chtěli zlepšit nebo změnit v naší obci.

Kandidátky do komunálních voleb 2010

30. srpna 2010 v 16:26 | Ing. Roman Mrázik
Vážení občané obce Hrušky,
aby jste nemuseli pracně hledat, kdo, kde, s kým, apod. zde máte abecedně jednotlivé kandidátky do letošních komunálních voleb. Kandidátek na velikost naší obce je požehnaně, máte tedy z čeho vybírat.

Komunistická strana Čech a Moravy
1. Mgr. Stanislav Helešic (42)
2. Ing. Bc. Radek Slatinský (34)
3. Filip Šumbera (31)
4. Miroslav Smetana (34)
5. Alena Čížová (35)
6. Věra Florusová (55)
7. Magdaléna Bradávková (40)
8. Jana Filipovičová (50)
9. Jaroslav Vlašic (69)
10. Josef Číž (55)
11. Marie Kazíková (62)
12. Dana Benešová (60)
13. Helena Čížová (30)
14. Květoslava Novosadová (57)
15. Miroslav Beneš (61)

Nezávislí kandidáti Hrušek
1. Ing. Josef Smetana (34)
2. Mgr. Svatava Bradávková (45)
3. Boris Koníček (30)
4. Blanka Kosíková (44)
5. Ing. Vítězslav Typner (57)
6. Roman Beneš (35)
7. Ing. Roman Mrázik (45)
8. Ing. Marek Babisz (34)
9. Mgr. Petr Dresler (32)
10. Ludmila Tichá (38)
11. Bronislav Vyrubalík (34)
12. Ing. Miroslav Blažej (51)
13. Jaroslav Helešic (39)
14. Vladimír Malár (34)
15. Radovan Taláb (36)

Prosperita pro Hrušky
1. Ing. Miroslav Mráz (57)
2. Ivana Jančálková (40)
3. Ing. Petr Přichystal (47)
4. MUDr. Jana Teturová (50)
5. Zdenka Ventrubová (52)
6. Ing. Patrik Hřebačka (38)
7. Mgr. Milena Mrázová (52)
8. Marcel Kliměš (33)
9. Bohumil Netopilík (57)
10. František Černý (54)
11. Štěpán Doležal (32)
12. Josef Strach (43)
13. Ing. Jan Esterka (52)
14. Vladimír Bayer (52)
15. Josef Březina (69)

Sdružení KDU-ČSL, NK
1. Bc. Jana Filipovičová (39)
2. Ing. Robert Mikoláš (34)
3. Jana Poláchová (51)
4. Pavel Filipovič (35)
5. Bc. Jakub Říha (23)
6. Mgr. Lenka Holečková (42)
7. Vladan Tichý (31)
8. Stanislava Doležalová (51)
9. Julie Hrabětová (48)
10. Josef Tichý (57)
11. Ing. Jana Benešová (32)
12. Hana Tichá (61)
13. František Nešpor (63)
14. Vlastimil Matoušek (29)
15. Martina Nešporová (69)

Sdružení občanů Hrušek
1. Josef Trecha (63)
2. Jan Nešpor (52)
3. Štěpán Musil (33)
4. Mgr. Dagmar Valentová (34)
5. Martina Trechová (39)
6. Radoslava Procházková (55)
7. Petr Novák (34)
8. Josef Konečný (35)
9. Ing. Petr Tichý (34)
10. Marcela Antoschová (33)
11. Ing. Jarmila Hrušová (43)
12. Svatava Ujčíková (37)
13. Tomáš Trecha (39)
14. Erika Nováková (33)
15. Lenka Matulová (35)

Hrušecké ucho opět slyší

15. května 2009 v 20:31 | Ing. Roman Mrázik
Vážení občané obce Hrušky,
naše hrušecké ucho nějak ohluchlo, proč asi? Že by to bylo blížícími se komunálními volbami? No myslím, že by se tu měli připomenout minulé předvolební sliby Sdružení občanů Hrušek a porovnat, jaká je realita.

Kam dál