Pozdrav z Lucemburska - citáty

19. ledna 2016 v 21:24
"Pokuta je daň za to, že člověk udělal něco špatného. Daň je naopak pokuta za to, že člověk udělal něco dobrého." (Johan Norberg, Globalizace)

"Vláda je jako batole. Neomezená žravost na příjmové straně, nulová odpovědnost na výdajové straně." (Ronald Reagan)

"Vládní pohled na ekonomiku lze shrnout následovně: Pokud se to hýbe, zdaňme to. Pokud se to stále ještě hýbe, regulujme to. Pokud se to přestane hýbat, dotujme to." (Ronald Reagan)

"Stát je velká fikce, pomocí níž se každý snaží žít na úkor všech ostatních." (Frédéric Bastiat)

"Suverenní je takové politické společenství, které nad sebou nemá žádnou další autoritu." (Abraham Lincoln)

"Mnohý platí daně, a neví proč. Mnohý platí daně, a neví nač. Mnohý platí daně, a neví komu." (Karel Havlíček Borovský)

"Problém socialistů je, že nakonec jim dojdou i peníze druhých." (Margaret Thatcherová)

"Krást se nemá. Stát nemá rád konkurenci." (americké lidové rčení)

"Já si nechám, co jsem si vydělal a ty si nech, co sis vydělal. Jestli myslíš, že máš nárok na něco z toho, co jsem si vydělal, vysvětli prosím proč." (Walter Williams)

"Tu a tam se již v mracích státní regulace začínají objevovat trhliny. Stále více lidí si začíná uvědomovat, že vláda jim nemůže dát nic, co by dříve nevzala někomu jinému - nebo přímo jim samým." (Henry Hazlitt)

"Že se můžeme naobědvat, to není z dobré vůle řezníka, sládka nebo pekaře, nýbrž proto, že dbají svých vlastních zájmů. Nedovoláváme se jejich lidskosti, nýbrž jejich sobectví, a nikdy jim nevykládáme o svých potřebách, nýbrž o výhodách, které z toho budou mít." (Adam Smith)

"Státní pomoc je jako dávat sám sobě krevní transfuzi z levé ruky do pravé a rozlít přitom polovinu krve na podlahu." (Peter Schiff)

"Kdo se vzdá svobody, aby získal jistotu, ztratí nakonec obojí." (Benjamin Franklin)

"Nepotřebujeme efektivnější vládu, potřebujeme, aby se vláda nemíchala do věcí, do kterých nemá." (Ron Paul)

"Svobodní lidé by nejen měli být ozbrojeni a disciplinovaní, ale měli by mít dostatek zbraní a munice, aby obhájili svoji nezávislost před kýmkoliv, kdo by je chtěl utlačovat, včetně jejich vlády." (Georgie Washington)

"Nikdy neustupuj před zlem, ale ještě odvážněji proti němu bojuj." (Ludwig von Mises)

"Výjimečné vměšování se do života občanů se obecně pokládá za omluvitelné jedině v případě války - to je výjimečný stav. Proto autoritářské režimy ke svojí legitimizaci potřebují vést nějakou válku. Jakoukoli. Obraz nepřítele je tak užitečný, že když nepřítele nemáte, obecně se doporučuje si nějakého vymyslet. Pak totiž může vláda tvrdit, že její ekonomická neschopnost není nekompetentnost, nýbrž že je součástí chytrého důmyslného plánu na boj s nepřítelem - plánu, který ovšem vyžaduje, abychom všichni přinášeli oběti." (Vítězslav Kremlík)

"Potřeba zachránit lidstvo bývá často pouze převlečenou potřebou vládnout." (H.L.Mencken)

"Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit, arogance úřednictva by se měla zmírnit a být pod dozorem, pomoc cizím zemím by se měla omezit, pokud Řím nemá přijít na mizinu. Lidé se opět musí naučit pracovat namísto toho, aby žili z veřejné podpory." (Marcus Tullius Cicero, 55 před n. l.)

"Tento rok se zapíše do historie. Vůbec poprvé zavedl civilizovaný národ úplnou registraci zbraní. Naše ulice budou bezpečnější, naše policie efektivnější a celý svět nás bude následovat vstříc budoucnosti!" (Adolf Hitler, 1935)

"V Řecku bere průměrný důchodce 1600 eur, na Slovensku 350. Pokud má ten slovenský vinou zvýšené DPH zachraňovat Řecko, tak to není solidarita, to je perverzní solidarita." (Richard Sulík)

"Kdyby volby mohly něco změnit, tak už jsou dávno zakázané." (Emma Goldman)

"Svět nebude zničen těmi, kteří páchají zlo, ale těmi, kteří se na ně
dívají, aniž by něco udělali." (Albert Einstein)

"Aby zlo zvítězilo, stačí, když slušní lidé nedělají nic." (Edmund Burke)

"Následuj ty, kteří hledají pravdu, ale uteč od těch, kteří ji našli." (Charlie Chaplin)

"Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu." (Albert Einstein)

"Socialismus je pokus nahradit anarchii trhu a dosáhnout větší rovnosti pomocí společenského plánování. Toto by však vedlo k nesmírnému nárůstu byrokracie moci, jehož následkem by byla nesvoboda a ekonomická stagnace." (Max Weber)
 

Co se děje mezi volbami 2014-2018

13. října 2014 v 18:03
Odvoleno, babička mi říkávala, zbytečně lamentovat nad rozlitým mlékem. Teď už zase nezbývá, než sledovat, jak a kam nové (staronové) vedení povede obec.

Kandidátky do komunálních voleb 2014

3. září 2014 v 13:56
Vážení občané obce Hrušky,
aby jste nemuseli pracně hledat, kdo, kde, s kým, apod. zde máte abecedně jednotlivé kandidátky do letošních komunálních voleb.

Komunistická strana Čech a Moravy
1. Mgr. Stanislav Helešic (46)
2. Miroslav Smetana (38)
3. Alena Čížová (39)
4. Helena Čížová (34)
5. Věra Florusová (59)
6. Josef Číž (59)
7. Květoslava Novosadová (61)
8. Marie Kazíková (66)
9. Josef Šumbera (65)
10. Miroslav Beneš (65)

Prosperita pro Hrušky
1. Ing. Miroslav Mráz (61)
2. Ivana Jančálková (44)
3. Ing. Petr Přichystal (51)
4. Josef Strach (47)
5. Ing. Lenka Ondrášková (28)
6. MUDr. Jana Teturová (54)
7. Petr Šulava (37)
8. Mgr. Milena Mrázová (56)
9. Marcel Kliměš (37)
10. Marek Špacír (32)
11. Ing. Jiří Kantor (36)
12. Štěpán Doležal (36)
13. Ing. Vítězslav Typner (61)
14. Vladimír Bayer (56)
15. Josef Březina (73)

Sdružení KDU-ČSL, NK
1. Bc. Jana Filipovičová (43)
2. Ing. Jakub Říha (27)
3. Mgr. Svatava Bradávková (49)
4. Ing. Marek Babicz (38)
5. Mgr. Lenka Holečková (46)
6. Boris Koníček (34)
7. Ing. Jaroslava Rajchmanová (45)
8. Stanislav Rubáš (59)
9. Julie Hrabětová (52)
10. Josef Tichý (61)
11. Stanislava Doležalová (55)
12. Hana Filipovičová (34)
13. Ing. Věra Zugárková Jakubíčková (50)
14. Vlastimil Matoušek (33)
15. Martina Nešporová (33)

Sdružení občanů Hrušek
1. Josef Trecha (67)
2. Jan Nešpor (56)
3. Štěpán Musil (37)
4. Josef Brázda (43)
5. Petr Novák (38)
6. Josef Konečný (39)
7. Martina Trechová (43)
8. Josef Nešpor (33)
9. Kamil Novotný (59)
10. Marcela Bendová (44)
11. Ing. Jarmila Hrušová (47)
12. Svatava Ujčíková (41)
13. Tomáš Trecha (43)
14. Erika Nováková (37)
15. Radoslava Procházková (59)

Hasiči Hrušky
1. Ing. Petr Tichý (38)
2. Radim Lískovec (45)
3. Rudolf Fiala (47)
4. Marián Husovský (47)
5. Zbyněk Špacír (32)
6. Tomáš Rajchman (24)
7. Michal Anderle (32)
8. Martin Létal (20)
9. Vítězslav Zoder (37)
10. Lukáš Krůtil (27)
11. Roman Píža (39)
12. Tetyana Kostenko (32)
13. Martina Krůtilová (27)
14. Radek Kalužík (39)
15. Martin Tichý (63)


Hodnocení kandidátů:
1. má předpoklady vůdce a manažera
2. může být dobrý zastupitel
3. nevím, neznám jej
4. v zastupitelstvu je jen do počtu
5. kariérista prosazující jen osobní zájmy, škodí obci (trdlo)
 


Co se děje mezi volbami 2010-2014

15. března 2011 v 10:51 | Ing. Roman Mrázik
Vážení občané Hrušek,
je již nějakou dobu po volbách a nyní bychom se měli zaměřit na to, zda naši zvolení zastupitelé plní své volební sliby. Stejně tak můžete prostřednictvím tohoto blogu sdělovat své připomínky k práci Obecního úřadu, jeho zaměstnanců, co se Vám líbí nebo nelíbí, co by jste chtěli zlepšit nebo změnit v naší obci.

Kandidátky do komunálních voleb 2010

30. srpna 2010 v 16:26 | Ing. Roman Mrázik
Vážení občané obce Hrušky,
aby jste nemuseli pracně hledat, kdo, kde, s kým, apod. zde máte abecedně jednotlivé kandidátky do letošních komunálních voleb. Kandidátek na velikost naší obce je požehnaně, máte tedy z čeho vybírat.

Komunistická strana Čech a Moravy
1. Mgr. Stanislav Helešic (42)
2. Ing. Bc. Radek Slatinský (34)
3. Filip Šumbera (31)
4. Miroslav Smetana (34)
5. Alena Čížová (35)
6. Věra Florusová (55)
7. Magdaléna Bradávková (40)
8. Jana Filipovičová (50)
9. Jaroslav Vlašic (69)
10. Josef Číž (55)
11. Marie Kazíková (62)
12. Dana Benešová (60)
13. Helena Čížová (30)
14. Květoslava Novosadová (57)
15. Miroslav Beneš (61)

Nezávislí kandidáti Hrušek
1. Ing. Josef Smetana (34)
2. Mgr. Svatava Bradávková (45)
3. Boris Koníček (30)
4. Blanka Kosíková (44)
5. Ing. Vítězslav Typner (57)
6. Roman Beneš (35)
7. Ing. Roman Mrázik (45)
8. Ing. Marek Babisz (34)
9. Mgr. Petr Dresler (32)
10. Ludmila Tichá (38)
11. Bronislav Vyrubalík (34)
12. Ing. Miroslav Blažej (51)
13. Jaroslav Helešic (39)
14. Vladimír Malár (34)
15. Radovan Taláb (36)

Prosperita pro Hrušky
1. Ing. Miroslav Mráz (57)
2. Ivana Jančálková (40)
3. Ing. Petr Přichystal (47)
4. MUDr. Jana Teturová (50)
5. Zdenka Ventrubová (52)
6. Ing. Patrik Hřebačka (38)
7. Mgr. Milena Mrázová (52)
8. Marcel Kliměš (33)
9. Bohumil Netopilík (57)
10. František Černý (54)
11. Štěpán Doležal (32)
12. Josef Strach (43)
13. Ing. Jan Esterka (52)
14. Vladimír Bayer (52)
15. Josef Březina (69)

Sdružení KDU-ČSL, NK
1. Bc. Jana Filipovičová (39)
2. Ing. Robert Mikoláš (34)
3. Jana Poláchová (51)
4. Pavel Filipovič (35)
5. Bc. Jakub Říha (23)
6. Mgr. Lenka Holečková (42)
7. Vladan Tichý (31)
8. Stanislava Doležalová (51)
9. Julie Hrabětová (48)
10. Josef Tichý (57)
11. Ing. Jana Benešová (32)
12. Hana Tichá (61)
13. František Nešpor (63)
14. Vlastimil Matoušek (29)
15. Martina Nešporová (69)

Sdružení občanů Hrušek
1. Josef Trecha (63)
2. Jan Nešpor (52)
3. Štěpán Musil (33)
4. Mgr. Dagmar Valentová (34)
5. Martina Trechová (39)
6. Radoslava Procházková (55)
7. Petr Novák (34)
8. Josef Konečný (35)
9. Ing. Petr Tichý (34)
10. Marcela Antoschová (33)
11. Ing. Jarmila Hrušová (43)
12. Svatava Ujčíková (37)
13. Tomáš Trecha (39)
14. Erika Nováková (33)
15. Lenka Matulová (35)

Hrušecké ucho opět slyší

15. května 2009 v 20:31 | Ing. Roman Mrázik
Vážení občané obce Hrušky,
naše hrušecké ucho nějak ohluchlo, proč asi? Že by to bylo blížícími se komunálními volbami? No myslím, že by se tu měli připomenout minulé předvolební sliby Sdružení občanů Hrušek a porovnat, jaká je realita.

Kam dál